DeGruyterHair: sociaal maatschappelijk betrokken

Afgelopen 2 zondagen hebben medewerkers een presentatie en workshop gegeven voor 18 kinderen van de zondagschool, “Petje Af”, uit Breda. Deze zondagschool probeert voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar een zinvolle invulling van de zondag te geven. Door succesvolle rolmodellen in te zetten kunnen de kinderen zien hoe leuk een beroep is en hoe je daar in kunt excelleren.

Bedankt, Donnee, Elian, Maryam en Nicole voor jullie inzet.