Belangrijk besluit!

Lieve klant,

Graag willen we een belangrijk besluit zo snel mogelijk met je delen; een besluit dat we na lang wikken en wegen, maar ook met de blik op de toekomst hebben genomen.

Om het voortbestaan van de salon, opgericht in 1935, te verzekeren en in 2035 een eeuwfeest te kunnen vieren, hebben wij besloten om de verantwoordelijkheid voor en het eigenaarschap van de salons over te dragen aan Koen van Strien. Koen is een jonge enthousiaste ondernemer, die met zijn kennis en energie de salons en het team naar een nog hoger niveau kan tillen.

Omdat de salons al enige tijd op weg zijn naar een organisatievorm met een zelfsturend team, blijven de vertrouwde gezichten, de service en de bedrijfscultuur onveranderd.

Heel veel dank dat wij jullie haar zo vaak mochten knippen, kleuren en stylen, en  natuurlijk ook dank voor de enorm fijne gesprekken die wij voerden. Wij zullen jullie missen!

Graag zouden wij persoonlijk afscheid nemen van onze klanten en Koen aan jullie voorstellen. Helaas laat corona dit nu niet toe en moeten we dit per e-mail doen.  Maar als het in het voorjaar weer mogelijk is, zullen wij jullie graag feestelijk ontvangen, zodat we iedereen persoonlijk kunnen bedanken en gedag zeggen.

Hopelijk tot snel en in de tussentijd: blijf gezond.

Hartelijke groet,

Hans & Hanny

Beste klant van De Gruyter Hair,

Mogelijk komt het onverwacht dat Hans en Hanny de salons overdragen, maar ik kan u verzekeren dat zij niet zomaar over één nacht ijs zijn gegaan. Er is een uitvoerig selectieproces geweest met als uitkomst dat ik de verantwoordelijkheid voor de salons mag overnemen. Ik ben daar ongelooflijk blij mee en ik beloof u dat ik alles zal doen om de continuïteit van de salons en het bestaande team te waarborgen.

Omdat corona het op dit moment niet toelaat om me persoonlijk aan u voor te stellen, moet dit nu helaas langs deze weg:

Mijn naam is Koen van Strien, ik ben technisch opgeleid met een bedrijfskundige achtergrond. Ik ben geen kapper maar het vak heeft mij altijd zeer aangetrokken: de dynamiek van een topsalon, mensen nog mooier maken dan zij al zijn, medewerkers faciliteren en persoonlijke contacten onderhouden. Uw  haar knippen of stylen zal ik niet gaan doen.

Mijn hobby’s zijn sport, beleggen, auto’s en ik houd erg van design.

Hopelijk kan ik snel met u kennis maken in de salons of tijdens de voorjaarsparty.

Hartelijke groet,

Koen van Strien